Varför är patienters engagemang viktigt?

Patientengagemang är ett ökande fenomen som integreras i sjukvården och är en kritisk komponent för patient-centrerade tjänster. Engagerade patienter tar bättre och mer informerade beslut kring deras vårdalternativ. Resurser blir bättre organiserade med patienters prioriteringar och det är kritiskt för hållbara hälsosystem världen runt.

Det som människor efterfrågar alltmer idag är responsiva, öppna och transparenta hälso- och sjukvårdssystem. De förväntar sig att vårdgivare engagerar de mer i beslutsprocessen, trots att patienter har individuella preferenser inför olika vårdbesök.

Patienter har säkerhet och välmående som deras primära drivkrafter, vilket också är varför de tar upp dessa som prioritering i vården som de får. Vårdgivarna i sin tur har många olika prioriteringar som t.ex. organisatoriska, ekonomiska, varumärkes-betingade och självsäkerhet med mera.

Att man blir hållen ansvarig för något är även det positivt när det gäller patientengagemang. På så vis får både patienter och vårdgivare en förståelse för varandras behov. I många länder har primärvården den första kontakten med patienter. Därmed erbjuder primärvården också en bra startpunkt för vidare patientengagemang i vårdsystemet.

Välinformerade patienter känner sig mer säkra på att rapportera både positiva och negativa upplevelser, vilket leder till förbättrad vård med färre riskmoment.

Det är lika viktigt att engagera patienter och familjer i alla världens länder, men det görs inte på samma sätt och inte heller korrekt överallt. Det finns mycket att lära och implementera när det gäller patientengagemang.