Vad är en nativ app?

En nativ app installeras direkt på en smartmobil och fungerar, i de flesta fall, utan Internet-uppkoppling.

Som användare installerar man en nativ app via app-butiker (som t.ex. App Store eller Google Play). Nativa appar är specifikt utvecklade för en plattform och kan ta full kraft för att nyttja telefonens funktioner. De arbetar mycket snabbare genom att dra nytta av processorns kraft och får direkt åtkomst till telefonens hårdvara, som exempelvis GPS.

För vissa smarttelefoner (dagens mobiltelefoner) kan den nativa appen kontrollera enheter och agera som en kontroll på egen hand. Denna typ av app kan även inkorporera gester (både vad gäller standardiserade operativsystem och nya app-definierade gester). Nativa appar kan använda telefonens notifikationssystem, vilket är precis det apparna – som NöjdPatient bygger – gör.

Webb-appar, å andra sidan, är inte riktiga appar (applikationer). De fungerar som hemsidor som upplevs som nativa appar i vissa fall. De är långt ifrån byggda på samma sätt som en nativ app. De drivs av en webbläsare och är vanligtvis skrivna i HTML (kodtyp). Användare får tillgång till denna typ av app precis som de får tillgång till en hemsida: de går till en särskild URL och har sedan möjlighet att ’installera’ appen på deras startskärm genom att skapa ett bokmärke för den. Webb-appar kräver Internet-uppkoppling i samtliga fall, och appens respons samt effektivitet är helt beroende av signalstyrkan eller wi-fi-hastigheten för det bredband som du är ansluten till.