Trender inom hälsosektorns apputveckling

Det krävs både mycket tid och långvariga idéutbyten inför apputveckling inom sjukvårdsbranschen. Det krävs en väldigt bra app för att kunder ska ladda ned den och behålla den. Den måste skapa ett stort mervärde för kunden – och utvecklaren måste känna till målgruppen väl – annars lönar det inte sig.

Vi ser många appar som utvecklas i snabb takt men som inte ger något direkt värde till kunden. För att skapa en bra app så måste vi bättre förstå trenderna som florerar på marknaden.

Utvecklingen av digitala teknologier har lett till att mobilapplikationer (appar) utgör en stor del av våra vardagliga liva. Det är därför som de även numera används för digital hälsa/medicin. Allt detta beror på möjligheterna som appar presenterar, både när det kommer till den snabba utvecklingen, allt fler livsstilssjukdomar och en växande förståelse för appar bland kunder och patienter.

En bra sjukvårds-app bör lösa ett problem som patienter har idag. Uppstår ett nytt behov för något på grund av en annan situation eller kanske t.o.m. en pandemi, så kan man även lösa detta med en app. Nya lösningar har under de senaste åren gjort det möjligt för patienter att få bättre behandling med VR och AR-verktyg, snabbväxande wearables (klockor m.m.) och telemedicin. Det kan handla om att behandla specifika sjukdomar eller att helt enkelt vara frisk och vältränad.

Telemedicin

Den största trenden just nu är telemedicin. Vi har alla sett de svenska aktörerna: MinDoktor, Doktor.se och Kry med flera. Man laddar ned deras app och de tillhandahåller en videofunktion som tillåter patienter att prata med läkare. Dessa digitala bolag är förmodligen på väg att nå sin absoluta peak, men på grund av covid-19 verkar det som att denna trend inte kommer att försvinna på ett tag. Telemedicin fungerar även väldigt bra i utvecklingsländer där det råder brist på sjukhus och kliniker, men det finns dessutom ett behov i utvecklade länder med mer effektiv läkarkontakt. Sjukvården blir både mer effektiv och mer prisvärd tack vare telemedicinens möjligheter.

AI och chatt-robotar (bots)

AI står för Artificiell intelligens. Det är en trend som banar väg för alltmer seriös och daglig verksamhet inom områden som utbildning och finans. Här finns mycket att hämta, men den bransch som kanske har störst utvecklingspotential är just sjukvården.

AI kan kort förklaras med att man bearbetar stora mängder av data och drar slutsatser därifrån, vilket vi alla kan förstå är fördelaktigt för medicinska frågor. AI finns numera för att analysera medicinska bilder, skapa läkemedel, skräddarsy behandlingar och för att förenkla medicinsk bildtagning.

Föreställ er ett sjukhus där pappersarbete och schemaläggningar tillhöra det dagliga arbetet. Här kan AI göra väldigt mycket. Det kan hjälpa till att automatisera rutiner för pappershantering och schemaläggning, vilka båda är tidskrävande aspekter för medicinsk personal och kan i vissa fall leda till misstag. Mänskliga faktorn finns alltid att ta hänsyn till. Annat som AI kan användas för är t.ex. att prognostisera patientflöden och förbättra schemaläggningen för personal.

AI är vad många anser en livsförändrande teknologi som skapar otroliga investeringar. Trenden pekar på att vi människor kommer att köpa alltfler appar och AI-teknologi för att överse, utvärdera och förbättra vår egen hälsa.

Chattbottar har ni säkert hört talas om. Den typen av tjänst dyker ofta upp på hemsidor numera. De kan erbjuda dig både vägledning, konsultation, tidsbokning, checka av symtom med mera. Det är minst sagt en utbredd tjänst i sjukvården som används flitigt.

Blockchain – vad är det?

Detta är något som inte alla har stenkoll på, men kort sagt handlar det om hanteringen av databaser som består av kedjor av block (block-kedjor) och varenda block innehåller information om de föregående blocken. Bitcoin fungerar på samma sätt. Eftersom det handlar om block-kedjor så kan man förbättra hanteringen av stora mängder data in vilken bransch som helst.

Inom medicin och sjukvård används blockchain för att förutse patienters hälsa och ställa bättre diagnoser, optimera behandlingen till en lägre kostnad och minimera medicinska fel vid data-analysering. Blockchain bidrar även till en fullständigt säkert data-utbyte mellan patient och läkare, och/eller medicinsk institution.

Det är mycket sannolikt att vi kommer att se många fler företag som rullar ut blockchain-teknologier för att säkra upp sjukvårdstjänster, minska diverse kostnader, bättre hantera intressenter och effektiv patientvård.

Virtuell (VR) och förstärkt verklighet (AR)

VR och AR blev hett för ett par år sedan och de flesta känner till dessa. VR används främst i nöjesbranschen och en del har säkert besökt en biograf med VR eller spelat en spelkonsol med VR-glasögon.

VR-glasögon används inte endast i spelbranschen. De kan även användas i medicinska sammanhang för att hjälpa patienter med synnedsättning, depression, autism, cancer med mera. VR kan på samma sätt lära upp läkarestudenter och demonstrera för patienter.

AR används för att analysera magnetisk resonanstomografi och datortomografi (skiktröntgen).

Det finns många tydliga fördelar med både AR/VR för sjukvårdssektorn. Det hjälper till att spara tid, minska personalkostnader, förenkla utbildningsinstruktioner, undvika fel som leder till utrustnings- eller patientskador, repetera övnings-simuleringar obegränsat antal gånger – med mera.

IoMT (Internet of Medical Things)

Majoriteten av dagens mobiltelefoners Health-appar (mHealth) skulle vara helt onödiga utan IoT-enheter som t.ex. wearables (klockor). Samma sak gäller för dessa enheter – de skulle inte fungera utan appars funktioner och integrationer.

Det finns många olika appar som berör IoMT. Exempel involverar distansövervakning av patienter med hjälp av smarta sensorer och enheter som fitness-armband, patches för att diagnosticera hälsotillstånd osv.

Den stora introduktionen av Apple Watch (klockan) 2015 skapade framtiden för wearables. Det blev en het trend på kort tid. Man kunde övervaka fitness-/träningsrutiner genom att bara ha den på handleden. Idag har vi gått förbi detta och nått ännu högre höjder. Apple har t.ex. med deras ”Movement Disorder API” möjliggjort insamlandet av data för att förstå Parkinsons sjukdom bättre. Den medicinska industrin har förändrats tack vare dessa wearables. Patientövervakningen är idag avsevärt förbättrat och förenklad.