TestFlight – för att testa din iOS-app

Vad är TestFlight Beta testing och varför ska man ens göra det?

Som du säkert förstår handlar inte detta om ett riktigt flygplan och att du ska testa det – utan det handlar om hur du kan vinna på att testa din app som betaversion innan du publicerar den på appbutikerna.

Apple vill att iOS-utvecklare ska lägga upp sina beta-test-versioner till den nativa TestFlight-tjänsten som finns på iTunes Connect och AppStore. TestFlight är en app som man laddar ned på mobilen och som används för att testa sin egenutvecklade app på.

Fördelar med att lägga upp en beta-app på TestFlight innan release

  • Man kan enkelt bjuda in testare via deras Apple-ID
  • Finns ingen begränsning för t.ex. ett maxantal med 100 enheter
  • Tydlig och enkelt testmiljö av den nya appen
  • Man undviker misstag och tekniska buggar som annars hade kunnat bli publicerade på den publicerade versionen
  • Möjliggör ett simultan-test på flera enheter och OS-versioner för att hitta brister i programvaran snabbare
  • Man får feedback från experter och andra kunniga, vilket höjer kvaliteten på appen inför release
  • Buggar och krascher som gör att appen stängs ned dokumenteras och skickas till ’utvecklaren’
  • TestFlight Review gör att din app blir redo for AppStore och upprätthåller kvaliteten och säkerhetsstandarden som plattformen kräver