Blogg

Varför är patienters engagemang viktigt?

Patientengagemang är ett ökande fenomen som integreras i sjukvården och är en kritisk komponent för patient-centrerade tjänster. Engagerade patienter tar […]

Read more

Vad är en nativ app?

En nativ app installeras direkt på en smartmobil och fungerar, i de flesta fall, utan Internet-uppkoppling. Som användare installerar man […]

Read more