Analytics för att förstå användarbeteendet

När vi bygger en app åt en vårdgivare så inkluderar vi även Analytics. Det är ett verktyg som analyserar användarbeteendet hos kunden/patienten när denne navigerar runt i den app som vi utvecklar.

Vi mäter huruvida användaren är ny eller återkommande, antalet nedladdningar, aktiva användare, vilka sidor som är mest besökta och parametrar som ”boka tid” samt andra funktioner som är viktiga för just er verksamhet – vare sig det handlar om att patienten bör läsa mycket om eftervården eller någon särskild förberedelse. Ni kanske till och med önskar lösenordsskydda en sida med före- och efterbilder eller med företagshemlig information – och då kan vi analysera antalet besökare på just den sidan i er app. Det är upp till er.

Det finns inte någon gräns för hur mycket man kan mäta när det gäller användarbeteendet.

Något som däremot är kritiskt för att en app ska fungera på rätt sätt är just att mäta antalet ”krascher”. Det gör vi för att appen ska fungera felfritt och användarupplevelsen ska vara högkvalitativ. En krasch kan te sig lite olika, men det vanligaste är att appen stängs ned utan förvarning. Då har något fel inträffat. Händer detta alltför ofta så blir användarupplevelsen, rent ut sagt, usel. Därför jobbar vi aktivt med uppdateringar av appen, vilket förhindrar krascher.

Sessionsintervall är en av de parametrar som vi utgår ifrån för att mäta engagemang. Det visar tiden mellan varje användarsession och det är inte samma sak som daglig eller månatlig aktiv användning. Frågor som besvaras kan t.ex. vara ”öppnar användaren appen varje timme eller varje dag?” Den typen av användarbeteende är just det man önskar som apputvecklare. Även ni som ägare vill självklart veta detta. Har man en app för sin plastikverksamhet, tandklinik, skönhetsklinik eller läkemedel, så finns det goda chanser att användarna kommer att öppna den regelbundet. Det beror på att informationen anpassas utifrån var du är i din patientresa. För att summera så är korta intervall det bästa för då använder kunden appen ofta.

Genomsnittlig användningstid ger oss en snabb överblick för att se sessionsintervallens struktur. Hur lång tid varar varje session? Är appen öppen under tio sekunder och stängs den sedan, eller varar sessionerna under tio minuter?

’Churn rate’ / kundbortfall är en parameter där vi mäter procentandelen av användare som slutar att använda appen. Detta är viktigt att hålla koll på, för man vill inte ha ett stort kundbortfall. Det indikerar att appen inte tjänar sitt syfte. Det kan även bero på att appen kraschar ofta.

Om ni vill höra mer om hur vi kan förbättra er app i analytics så kan ni mejla oss på info@nojdpatient.se