5 skäl till att skaffa en app

Det är inte livsviktigt för en verksamhet att ha en app, åtminstone inte om du har en fysisk lokal som kunderna besöker – men det är desto bättre i ett kvalitativt syfte för era kunder. En app hjälper verksamheter i vården mycket mer än vad många vet.

Vår app hjälper vårdgivare att få:

  • Engagerade/informerade patienter
  • Färre avbokningar
  • Push-notiser för nyheter/erbjudanden
  • Lojalitetsprogram
  • Konkurrensfördelar

Engagerade patienter

När en patient engagerar sig i sin vård blir resultatet bättre. Patienten är mer insatt och har bättre koll på hur vårdförloppet fungerar.

Informerade patienter

Information är minst lika viktigt, om inte viktigare, när man ska genomgå en behandling eller operation. Informationen ska vara korrekt och den ska nå patienten i tid, både före och efter behandlingsmomentet.

Färre avbokningar (no-shows)

Detta är intressant. Med rätt information i rätt tid och ett större engagemang från patientens håll, får vårdgivare även färre avbokningar. Det är en kombination av ovan och att påminnelser om diverse besök skickas ut.

Push-notiser

Det är inget nytt fenomen. Många stora bolag inom flertalet olika branscher använder detta så fort de erbjuder sina kunder en app. I vården är det extra viktigt att kunna vara snabb med informationen och den ska nå patienten i tid. Det kan handla om att förbättra medicinsk följsamhet eller att tänka på vissa moment i eftervården. Något annat som är populärt är att kunna skicka ut nyheter om förmånliga erbjudanden, kampanjer, särskilda öppettider osv till hela sin målgrupp.

Lojalitetsprogram

Detta är inget som inkluderas i en app per automatik. Det är något som ni får efterfråga och därefter bygger vi åt vårdgivaren eftersom det är skräddarsytt efter det specifika behovet.

Ett exempel på detta är att en kund som har varit på konsultation kan sprida ordet om vårdgivaren och som bonus få ett bättre pris på sin behandling. Den som i sin tur har blivit refererad får också ett bättre pris.

Konkurrensfördelar

Det säger sig själv. Att ha en app stärker varumärket eftersom ni når ut till mobiltelefonanvändarna på ett modernt sätt och de förstår att ni håller er ajour i den digitala utvecklingen. Enligt vår data föredrar 70% att läsa om en vårdgivare och boka en konsultation via appen, jämfört med att gå via en hemsida. En app är specialanpassad via din mobiltelefon och modell. Det är inte en hemsida. En hemsida kan vara responsiv, men kan långt ifrån erbjuda de fördelar som en app kan göra. En app är alltid mer exklusivt.